AANVULLENDE DIENSTEN

Bepaling en berekening van de optimale oplossing voor vrachtvervoer
Overleg over buitenlandse handelsactiviteiten
Overleg over douanewetgeving van EU-landen
Bepaling van de douanewaarde, optimalisatie van douanebetalingen
Voorlopige berekening van douanebetalingen
Het vertegenwoordigen van de belangen van de klant bij de douane

COUNSELING

VERZEKERING

Hulp bij het verzekeren van verschillende risico's verbonden aan het transport en de opslag van goederen bij de grootste verzekeringsmaatschappijen
Inspectie en evaluatie van beschadigde goederen in het geval van een verzekerde gebeurtenis
Gegevens verstrekking aan de verzekeringsmaatschappij en alle nodige documentatie voorbereiden
Controle op tijdige betaling voor verzekerde evenementen
Overleg over alle soorten verzekeringen
Verificatie van de verzekeringsovereenkomst voor naleving van algemeen aanvaarde internationale normen
Hulp bij de verzekering van verschillende risico's die samenhangen met de implementatie van niet-standaard transport en transport van overmaatse vracht

DOUANE SERVICE

VOLLEDIG ASSORTIMENT inklaringsdiensten
Registratie van TIR-carnets, CMR-vrachtbrieven, uitvoeraangiften
Registratie van aangiften voor douanevervoer
Registratie van elektronische kopieën van TIR-carnets in het NCTS-systeem
Voorschotten voor transportbedrijven
Systematisering van veel goederen op productcodes, gewicht en kosten
Laat goederen in het vrije verkeer brengen aan geadresseerden
Raadpleging van de EU-douanewetgeving
Made on
Tilda